RSS
email

Referat Ultrasunete

Ultrasunetele

Dintre vibraþiile sonore care ies din limitele de audibilitate ale urechii omeneºti, de un mare interes, din punct de vedere practic, sunt ultrasunetele, adicã sunetele a cãror frecvenþã este mai mare de 20 000 Hz.

Orientarea liliecilor, spre exemplu, se bazeazã pe faptul cã aceºtia emit semnale ultrasonore scurte de frecvenþe între 30 – 60 kHz. Liliacul în zbor emite în medie cca. 30 semnale pe secundã. O parte din acestea sunt recepþionate de urechile mari ale liliacului sub formã de semnale ecou, dupã un timp cu atât mai scurt cu cât obstacolul este mai aproape. Pe mãsura apropierii de obstacol liliacul emite din ce în ce mai multe semnale într-o secundã ajungând ca de exemplu la un metru de obstacol sã emitã pânã la 60 semnale pe secundã. Aceasta permite liliacului sã simtã precis poziþia sa faþã de obstacole.


Bookmark and Share

0 comentarii: